Ekout Poem - Dawnlod Poem

Tata Iranah

 

Anba pie tamarin kan peyna pou'al lekol

Mo Tata Iranah, enn ti-frer mo granper,

Atir tou bann zanfan - bann marmay fer laronn

Kouma grap mous dimiel otour fler roz vieyfi

Pou nouri rev sekre kot ti-bout manz gro-bout -

Pou fer nou viv ansam atraver lang Kreol

Zistoir bolom loulou, Tizan gran debrouyar,

Zistoir gato kanet, yev dan basin leroi.

Mo Tata Iranah depi bien-bien lontan

Finn kit nou, finn ale. Enn gran lakaz beton

Dan plas pie tamarin pe sey efas memoir

Ti-garson Foukalind ki ti aprann reve,

Ki ti aprann koze, ki ti aprann panse

Anba pie tamarin. Peyna pli bon lekol.

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

konteni

> paz introdiksion

---------------

Chiniraja

> lir - dawnlod

 

Dife dan Kann

> lir - dawnlod

 

Fiat Lux

> lir - dawnlod

 

Lasours

> lir - ekout poem - ekout version Zozo Maniok, 1979 (56k) - ekout version Soley Ruz,1974 (56k) - ekout version Zizkakan, 1994 (56k) - dawnlod

 

Mirak Divali

> lir - ekoute - dawnlod

 

Odek

> lir - ekoute - dawnlod

 

Poem pou Fet Mama

> lir - ekoute - dawnlod

 

Balad Ti-Rajou

> lir - dawnlod

 

Zistoir enn Fler

> lir - ekoute - dawnlod

 

Zoizo Samarel

> lir - ekoute - dawnlod

 

Enn Od pou nou Sega

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pei

> lir - ekoute - dawnlod

 

Mo Pie Mang

> lir - ekoute - dawnlod

 

Tata Iranah

> lir - ekoute - dawnlod

 

Gouna

> lir - ekoute - dawnlod

 

Fit to Krayon

> lir - ekoute - dawnlod

 

Komet Halley

> lir - ekoute - dawnlod

 

Dan Karo Brile

> lir - ekoute - dawnlod

 

Lasours Mo Lavi

> lir - ekoute - dawnlod

 

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.