Ti-Prins

Par Antoine de Saint-Exupéry
Tradiksion: Dev Virahsawmy

‘Ti-Prins’ li enn tradiksion-adaptasion ‘Le Petit Prince’ par Antoine de Saint-Exupery.

Li fer parti enn stratezi pou montre ki Morisien (Kreol Morisien) li enn lang devlope ki kapav dir tou seki bann Morisien anvi dir.

 

 

 

Konteni
Dawnlod tex komple
Prefas
Sapit 1
Sapit 2
Sapit 3
Sapit 4
Sapit 5
Sapit 6
Sapit 7
Sapit 8
Sapit 9
Sapit 10
Sapit 11
Sapit 12
Sapit 13
Sapit 14
Sapit 15
Sapit 16
Sapit 17
Sapit 18
Sapit 19
Sapit 20
Sapit 21
Sapit 22
Sapit 23
Sapit 24
Sapit 25
Sapit 26
Sapit 27

 

 

 
     
Dev Virahsawmy
> Avoy enn emeyl ekrivin la
 
Louvraz la net onnlainn
 

Konteni

 

> Paz introdiksion

> Prefas

> Sapit 1

> Sapit 2

> Sapit 3

> Sapit 4

> Sapit 5

> Sapit 6

> Sapit 7

> Sapit 8

> Sapit 9

> Sapit 10

> Sapit 11

> Sapit 12

> Sapit 13

> Sapit 14

> Sapit 15

> Sapit 16

> Sapit 17

> Sapit 18

> Sapit 19

> Sapit 20

> Sapit 21

> Sapit 22

> Sapit 23

> Sapit 24

> Sapit 25

> Sapit 26

> Sapit 27

---------------

Dawnlod

> Ti-Prins (tex komple)

     
     
     
 
 

Last update :13th of January 2006

Konsep, disyn ek osting par iChoc Ltd
Copyright © Kiltir.com 2006. All rights reserved.